ÜLKE BİLGİLERİ

Arjantin

Başkent: Buenos Aires
Resmi Dil: İspanyolca
Yönetim Biçimi: Federal Cumhuriyet
Nüfus:  42.134.425
Para Birimi: Peso(ARS)
Telefon Kodu: +54

Arjantin Cumhuriyeti Güney Amerika Kıtası’nda yer alan bir ülkedir. Arjantin’in toplam yüzölçümü Türkiye'den yaklaşık 3,5 kat büyüktür. Arjantin Güney Amerika Kıtası’nın güney kesiminde, And Dağları ve Atlas Okyanusu arasında uzanan bir devlettir. Arjantin’in sahip olduğu toprak Güney Amerika Kıtası’nda 2. dünya genelinde ise 8. en büyük topraktır. Arjantin topraklarının büyük bir yüzölçümüne yayılması bölgeler arası iklim farklılıklarınıda beraberinde getirmektedir. Arjantin’in güney kesimleri genellikle nemli olmaktadır. Arjantin ikliminin yarattığı sıcaklıklar güney kesimlerde düşük olarak seyretmektedir ve yıl boyunca fazla değişime uğramazlar. Arjantin ikliminin en sıcak ayı 23,7 derece ile Ocak olmakla beraber, en soğuk ayı ise 10,5 derece ile Haziran ayıdır.

Arjantin’in dili İspanyolca’dır. Hiçbir yerli grup ana dili meydana getirecek yeter sayıya sahip değildir. İspanyolcanın telaffuzu özellikle Buenos Aires bölgesinde İtalyanların geniş akınıyla az çapta da olsa etkilenmiştir. İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve diğer yabancı diller şehirlerde fazla mikdarda konuşulmaktadır. Fakat bu her şeyden önce ülkenin eğitim sistemi seviyesinin genel olarak yüksekliğini, üst sosyal tabakanın kozmopolit görünümünü aksettirir.

Arjantin, Latin Amerika’da okur-yazar seviyesi en yüksek olan ülkedir. Ülke, 19.000’den fazla ilkokula sahiptir. 6 ile 14 yaş arasındaki çocukların okula gitmeleri mecburidir. Milli bütçesinin % 14 kadarını eğitime harcar. Eğitimde nüfus başına harcadığı miktar herhangi bir Latin Amerika ülkesinin iki katından daha fazladır. Arjantin altı milli üniversiteye sahiptir. En eskisi on yedinci asırlara kadar uzanan Cordoba'dır. En meşhuru tıp eğitimi oldukça ileri olan ve 1821’de kurulan Buenos Aires Üniversitesi’dir.