PROGRAMLAR

Salisbury

Salisbury, Birleşik Krallıkta, İngiltere ülkesinin Güney-Batı (South-West) bölgesinde 2009da "tek-seviyeli yerel idare" statüsü verilen Wiltshire kontluğuna bağlıdır ve bu kontluk içinde yetkileri çok sınırlıdır, ama "Salisbury Şehri Yerel İdaresi" adı taşıyan bir ikincil yerel idare statüsü bulunmaktadır. Salisbury ortaçağlardan kalma eski bir katedrali olması dolayısıyla ile şehir statüsü taşımaktadır. Salisbury bazen Yeni Sarum Şehri olarak da anılır ve böylece 1220 tarihinde yeni şehrinin, kuzeyinde bir tepeden bulunan eski orijinal yerleşke olan antik Eski Sarum şehrinden ayrılarak kurulmuş olduğuna da atıf yapılmıştır. Sehir Wiltshire kontluğunun güney-doğusunda bulunan ve büyük ve çok duz olan Salisbury ovasının kenar tepelerine yakın konumlanmıştır. Yerleşke 5 değişik akarsunun birleştiği bir mevkide kurulmuştur. Bunlardan Nadder, Ebble, Wylye ve Bourne besinci akarsu olan Avon Nehrinin kollarıdır. Ama bu Avon Nehri, Yukari Avon, Warwickshire Avon veya Shakespeare'in Avon adıyla da anılan İngiltere’de Bristol'de denize karışan Avon Nehrinden değişiktir ve bu Avon nehri İngiltere’nin güney sahilinde Dorset bölgesindeki Christchurch'de denize kavusur.

İklim

Sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; Salisbury Salisbury ilinde belirgin yağış görülmektedir. En kurak aylarda bile yağış miktarı oldukça fazladır. Salisbury ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 14,8 derecedir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 1134 mm’dir. Temmuz ayı, 25.5 derece sıcaklıkla yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 3.7 derece olup yılın en düşük ortalamasıdır.

Görülecek Yerler;

Stonehenge; Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıttır. Bu yapı, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirilmektedir. Stonehenge adı eski İngilizcede "asılı taşlar" anlamına gelir. İngiltere'deki Salisbury Düzlüğü'nde eskiden dinsel törenler için kullanılan ve Kelt rahiplerinden oluşan bir sınıf olan Druidlere atfedilen büyük taşlardan oluşan bir çember vardır. Druidler'in bu taş çemberini kullanmış olması mümkünse de, başlangıcı İngiliz adalarındaki Neolitik insanlara kadar uzanmaktadır. Keskiyle yontulmuş, düzgünleştirilmiş ve dışarıdan yerel bölgeye taşınmış, dik konumundaki otuz taştan (bunlardan hâlen on yedisi ayaktadır) oluşan ve kavisli hâle getirilerek dik duran taşların üzerine yerleştirilen lento (kiriş) taşlarını içeren ve böylelikle çember şeklinde kapı boşlukları oluşturan tek taş çemberdir.

ANLAŞMALI OKULLARIMIZ