HABERLER

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yapılan son duyuruda; ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500’ün dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen öğrencileri için 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri ve aşağıda belirtilen puanları almaları şart koşulmuştur.

 1. Tıp Doktorluğu Alanında Eğitim Almak İsteyenler için Denklik Ön Koşulu
  • Yurtdışında Tıp Doktorluğu alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin, 1. Sınıfa başlayacağı yıl, ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS ve LYS’nin Tıp Doktorluğu alanındaki sıralamasında ilk 40 bin içinde yer alması gerekiyor.
 2. Hukuk Alanında Eğitim Almak İsteyenler için Denklik Ön Koşulu
  • Yurtdışında Hukuk alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin, 1. Sınıfa başlayacağı yıl, ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS ve LYS’nin Hukuk alanındaki sıralamasında ilk 150 bin içinde yer almaları gerekiyor
 3. Mimarlık Alanında Eğitim Almak İsteyenler için Denklik Ön Koşulu
  • Yurtdışında Mimarlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin, 1. Sınıfa başlayacağı yıl, ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS ve LYS’nin Mimarlık alanındaki sıralamasında ilk 200 bin içinde yer alması gerekiyor.
 4. Mühendislik Alanında Eğitim Almak İsteyenler için Denklik Ön Koşulu
  • Yurtdışında Mühendislik alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin, 1. Sınıfa başlayacağı yıl, ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS ve LYS’nin Mühendislik alanındaki sıralamasında ilk 240 bin içinde yer alması gerekiyor.
 1. Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik Dışındaki DİĞER ALANLARDA Eğitim Almak İsteyenler için Denklik Ön Koşulu
  • Yurtdışında Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik alanları dışında bir bölümde eğitim almak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS ve LYS’ye girmiş ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almış olmanız gerekiyor. Dolayısı ile puanınız o yıl Türkiye’de herhangi bir bölümde eğitim almanıza olanak tanıyorsa, yurtdışında da okuyabileceksiniz.
 1. ÖSYS Klavuzunda Yer Almayan Alanlarda Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu
  • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacaksanız, ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almanız gerekiyor.

Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500’ün dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin, aşağıda sayılan muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları gerekir. Bu aşamadan sonra denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Muadil Belgeler:

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) :
En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) :
En az 70

BAŞVURU SÜRECİ;

 1. Başvuru Dosyanızı Oluşturun
 • Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt yapılması ve imzalı çıktısının alınması,
 1. Müracaatınızı Yapın
 • Başvuru evraklarının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile YÖK Denklik Birimi'ne teslimi,
 1. İnceleme Süreci
 • Aday dosyasının incelerek Ön İnceleme Raporu'nun hazırlanması ve eksik evrak varsa adaya bildirilmesi,
 • Dışişleri Bakanlığı'ndan adayın eğitim bilgilerine ilişkin alınan onay (Gerekli durumlarda),
 1. Komisyon ve Kurul Kararı
 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun aldığı kararların yerine getirilmesi ve kişilere bildirilmesi,
 • Denklik Komisyonu tarafından dosyanın değerlendirilmesi,
 1. Denklik Belgesi Hazırlık Süreci
 • Diploma Denklik Belgesi ya da Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi'nin hazırlanması

(Denklik işlemleri süresi ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişebilmektedir.).